Kollektivtrafik

Den nya perrongen i Bjuv skall stå färdig 2007. Den möjliggör fler tågavgångar från Bjuvs station både i riktning mot Hässleholm såväl som mot Helsingborg.
 
Söderåsbanan med stopp i Billesholm skall enligt banverket vara klar 2010. Det är viktigt att den blir färdig så fort som möjligt. Resandetillfälle till Lund och Malmö öppnas upp på ett nytt sätt. Billesholms samhälle får bättre resande- och utvecklingsmöjligheter.
 
Förstärkt busstrafik i Ekeby med servicelinjen som ger utökade resmöjligheter i hela kommunen är också något som vi socialdemokrater genomför och förbättrar.