Kultur och fritid

En ny nämnd kommer att bildas då vi socialdemokrater vinner valet.
 
En kultur och fritidsnämnd som skall ge bättre förutsättningar för både det kulturella såväl som för föreningslivets utveckling.
 
Vi avsätter i vårt förslag till budget mer pengar till biblioteksverksamheten. Det kommer att innebära mer öppethållande på Billesholms bibliotek.
 
Vi kommer även att lägga in fritidsgårdsverksamheten i den nya nämnden. Vi vill skapa en bredare samverkan med föreningslivet för att kunna ha ett öppethållande även om helgen på fritidsgårdarna. Det ger ett bra tillfälle för föreningarna att komma närmre ungdomar som normalt inte söker sig till en förening