Miljö

Renhållning - Vi anser att det är viktigt med en långsiktig miljövänlig hantering av hushållsavfallet. Vi fortsätter att utveckla det hushållsnära insamlandet och ett bra omhändertagande av vårt avfall i samverkan med andra kommuner inom NSR.

Biogas - Vi socialdemokrater ser till så att vår entreprenör för sophämtning kör på biogas. Vi uppmuntrar ett trevligt exempel på Miljösatsningar som pågår i vår kommun med biogasproduktion. Ett gott initiativ av de företag som driver detta projekt. Vi arbetar för att kommunens nyanskaffade fordon skall drivas av miljöbränsle.