Natur

Vi fortsätter med våra satsningar på naturupplevelser med kvalité. Fler strövstigar längs Vege å och Hallabäcken skall tillskapas. En mycket viktig del i ett harmoniskt liv är att kunna vistas i naturen. Centrumnära natur står alla våra parker för. Bjuvs kommun är den lilla trädgårdsstaden. Vi satsar mer resurser för ökad skötsel.