Psykiatri och omsorg

Många människor behöver hjälp av olika slag. Psykiatriomsorg är en idag väldigt okänd verksamhet för många. Det vi vill göra är att ge en värdig vardag, inte minst med den hjälp som behövs för att avlasta anhöriga och goda vänner.

Vi vill satsa på särskilda boendeformer där vi kan anpassa den vård som behövs för den boende.