Skola

Vi vill ge förutsättningar för eleverna att klara av sin skolgång på ett bra sätt, med duktig personal, ordning och reda i väl anpassade lokaler.

Ett stort gemensamt ansvartagande med fler vuxna som vågar ta ställning för kunskap och trygghet.

Alla skall med så enkelt är det.