Trygghet i samhället

Vi har idag betydligt fler poliser!
 
Tack vara ett stort engagemang från oss socialdemokrater har Bjuvs kommun idag betydligt fler poliser. En god samverkan med en mycket bra dialog mellan kommunen och polisen ger ett tryggare samhälle.
 
Vi arbetar också med ett brottsförebyggande råd som består dels av förtroendevalde dels av tjänstemän samt representant från polisen. Det brottsförebyggande rådet har till uppgift att se problem som finns i vårt samhälle samt att komma med förslag på hur vi skall åtgärda desamma.
 
Tillsammans bygger vi ett gott tryggt samhälle!