Våra representanter i Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande

 

 

Ann-Sofie Fridehjelm

1:e vice ordförande

 

Caroline Wegner

Ledamöter

 

Kjell-Åke Johnsson

   

Peter Persson

   

Mickael Persson

   

Denise Berendji

Ersättare:

 

Micael Ohlsson

   

Håkan Olsson

   

Kenneth Bolinder

   

Ronina Jakobsson

   

Agneta Isakovic