Våra representanter i Byggnadsnämnd

Ordförande

 

Kenneth Bolinder

1:e vice ordförande

 

Liselott Ljung

Ledamöter

 

Kai Christiansen

   

Alf Persson

   

Nils-Erik Sandberg

Ersättare

 

Bo-Göran Roth

   

Micael Ohlsson

   

Jörgen Sjöqvist

   

Lars Alm