Våra representanter i Kommunstyrelsen

Ordförande

 

Anders Månsson

1:e vice ordförande

 

Christer Landin

Ledamöter

 

Niklas Svalö

   

Martin Fridehjelm

   

Ulrika Thulin

   

Bert Roos

   

Alf Nilsson

 Ersättare  

Lars Karlsson

   

Kenneth Bolinder

   

Walter SteffertBo Hallqvist