Våra representanter i Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande

 

Bo Hallqvist

1:e vice ordförande

 

Johan Ahlberg

Ledamot

 

Irena Alm

   

Maria Roos

Ersättare

 

Pär Andersson

   

Inga Bakken

   

Kim Karlsson