Våra representanter i Överförmyndarnämnd

 

Ordförande  

Terhi Laine


   
Ersättare  

Inga Bakken