Våra representanter i Valnämnd

Ordförande

 

Christer Stedt

1:e vice ordförande

 

Anders Ljung

Ledmöter 

 

Liselott Ljung

Ersättare

 

Kersti Jonasson

   

Pär Andersson