Våra representanter i Vård- och omsorgsnämnd

 

  

             Ordförande

 

Arvo Hellman

 

               1:e vice ordförande

 

Ulrika Thulin

               Ledamöter

 

Bert Roos

   

Gull-Britt Hansson

   

Ulrika Thulin

   

Rolf Malmberg

                 Ersättare

 

Inga Bakken

   

Conny Brorsson

   

Stig-Arne Svalö

   

Rolf Olsson