Vårt parti

Något Vi är stolta över och ganska ensamma om i Bjuvs kommun är att Vi har aktiva föreningar och klubbar i alla kommundelar med representanter i alla ålder, socialklasser och kön. Ung, pensionär, arbetslösa, företagsledare, invandrare, kvinnor, män – alla har en plats hos oss.
 
Det gör att vi har en infallsvinkel och insyn i kommunens verksamhet som andra saknar. Ibland bli det ”högt i taket” men vi vänder oss inte efter vinden och väljer den lösningen som är populär för dagen, utan försöker hitta en lösning som håller i längden.