Socialdemokraterna i Bjuvs kommun

Bjuvs Arbetarekommun är den övergripande organisationen för socialdemokraterna i Bjuvs kommun.

I Bjuvs arbetarekommun ingår fyra underorganisationer: Billesholms S-förening, Bjuvs S-förening, Ekeby S-förening och Skromberga kvinnoklubb.

Kontakt info:  
Bjuvs Arbetarekommun  
Box 7  
267 21 BJUV Telefon 042-81 893 eller 070-863 89 14
info@bjuv-socialdemokraterna.se

Ring eller kontakta oss gärna genom

skicka ett e-postmeddelande till expeditionen

eller till ordförande: martin.fridehjelm@bjuv.se

 

 

Styrelsen

 
Ordinarie ledamöter  

Martin Fridehjelm

ordförande 

Johan Ahlberg

vice ordförande

 

 

 

 

 

 

 

Terhi Laine

kassör

Irena Alm

sekreterare     

 

 

 

 

 

Pär Andersson

studieorganisatör

 

 

 

 

 

Mickael Persson

facklig ledare

Anders Månsson

 

 Christer Landin

Kenneth Bolinder                                                     

Arvo Hellman                

Christos Torounidis

Stefan Svalö

 

 
Ersättare  
Gull-Britt Gren
Walter Steffert  
Kjell-Åke Johnsson

 

Sven Borg

 
   
                
   

VU

 

Martin Fridehjelm

Ordförande

 

Johan Ahlberg

Vice ordförande

 

 

 

 

 

Terhi Laine

Kassör

Irena Alm

Sekreterare

Pär Andersson

Studieorganisatör

 

Ersättare i VU adjungeras vid behov  
   
Revisorer  
Rune Ahlberg, sammankallande Anders Ljung
Kersti Jonasson  
Revisorersättare  
Rolf Malmberg Anita Ivarsson
Rolf Olsson  
Firmatecknare  
Martin Fridehjelm, ordförande och Terhi Laine, kassör var för sig.
Fackliga utskottet och medlemsvärvarutskottet  
Mickael Persson, sammankallande Pär Andersson
Liselott Ljung Alf Persson
Walter Steffert  Else Flink Andersen
   
Informationsutskottet  
Anders Månsson, sammankallande Stefan Svalö
Christer Landin Johan Ahlberg
Ann-Sofie Fridehjelm  
Studieutskottet  
Pär Andersson, sammankallande Inga Bakken
Johnny Nilsson Sven Borg
Gull-Britt Gren Mickael Persson 
Else Flink Andersen  
Seniorsutskottet  
Gull-Britt Hansson, sammankallande Bo Göran Roth
Gull-Britt Gren Kjell-Åke Johnsson
Fanbärare  
Anders Månsson, ordinarie Nils-Erik Sandberg, ersättare
Första Maj-kommitté 2015  
Martin Fridehjelm, ordförande AK Terhi Laine, kassör AK
Walter Steffert, ordförande Ekeby S-förening Ulla Olsson, vice ordförande Ekeby S-förening
Ordförande / kassör Ekeby S-förening Gull-Britt Hansson, ordförande Skromberga kvinnoklubb
Valberedning, ordinarie ledamöter Representanter för SSU Bjuv och LO Bjuv
Christer Landin, sammankallande Ann-Sofie Fridehjelm
Bert Roos Pär Andersson
Kersti Jonasson Kenneth Bolinder
Walter Steffert  
Valberedning, ersättare   
Irena Alm  
Arvo Hellman