Bjuvs Arbetarekommuns mötestider 2015

  

VU & styrelsemöten börjar kl 18:00. Medlemsmöten börjar kl 18:30. Styrelsemöten hålls på expeditionen, Folkets Hus i Bjuv. Medlemsmöten hålls i Folkets Hus i Billesholm, Ekeby eller Bjuv.

 

Alla medlemmar är alltid varmt välkommna till våra medlemsmöten!

Styrelseledamöter till våra styrelsemöten och VU-ledamöter till VU-möten!

Ombud till valkonferenser, distriktskonferenser och partikongresser väljs separat på medlemsmöten!

Närvarande medlemmar på årsmötet utser styrelse- och VU-ledamöter.

 


Januari    
7 VU Expeditionen
12 Underorganisationerna medlemsmöte Bjuv, Billesholm, Ekeby
15 (torsdag) styrelsemöte Gruesalen
19 medlemsmöte – gäst & motioner Ekeby
26 KF S-grupp Gruesalen
29 KF Varagårdsskolans aula
     
Februari    
2 Underorganisationerna årsmöte Bjuv, Billesholm, Ekeby
4 VU Expeditionen
9 styrelsemöte Gruesalen
16 medlemsmöte – SSU Billesholm
23 KF S-grupp Gruesalen
26 KF Varagårdsskolans aula
     
Mars    
2 Underorganisationerna medlemsmöte Bjuv, Billesholm, Ekeby
4 VU Expeditionen
9 styrelsemöte Gruesalen
14 (lördag kl.09:30) årsmöte – gäst: riksdagsledamot Bjuv
16 nya styrelsen träffas för första gången + konst. Gruesalen
23 KF S-grupp Gruesalen
26 KF Varagårdsskolans aula
28 (lördag) Röd Dag kl.10-13 Bjuv
     
April    
7 (tisdag) Underorganisationerna medlemsmöte Bjuv, Billesholm, Ekeby
8 VU Expeditionen
9 (torsdag) styrelsemöte Gruesalen
11 (lördag) distriktskongress Kristianstad
13 medlemsmöte – VON S-grupp Ekeby
20 KF S-grupp Gruesalen
23 KF Varagårdsskolans aula
25 (lördag) Röd Dag kl.10-13 Billesholm
     
Maj    
1 (fredag) Första maj firande Ekeby
4 Underorganisationerna medlemsmöte Bjuv, Billesholm, Ekeby
6 VU Expeditionen
11 styrelsemöte Gruesalen
18 medlemsmöte – BUN S-grupp Billesholm
25 KF S-grupp Gruesalen
28 KF Varagårdsskolans aula
30 (lördag) Röd Dag kl.10-13 Ekeby
29-31 Partikongress Västerås
     
Juni    
1 medlemsmöte, Mölledammarna Billesholm
3 VU Expeditionen
6 (lördag) Nationaldagsfirande Billesholm
8 KF S-grupp Gruesalen
9 (tisdag) styrelsemöte Gruesalen
11 KF Varagårdsskolans aula
    Expeditionen
Augusti    
5 VU  
10 styrelsemöte Gruesalen
17 medlemsmöte – K & F S-grupp Bjuv
24 KF S-grupp Gruesalen
27 KF Varagårdsskolans aula
29 (lördag) Röd Dag kl.10-13 Bjuv
     
September    
2 VU Expeditionen
7 Underorganisationerna medlemsmöte Bjuv, Billesholm, Ekeby
8 (tisdag) styrelsemöte Gruesalen
12 (lördag) Röd Dag kl.10-13 Billesholm
14 medlemsmöte - gäst Ekeby
21 KF S-grupp Gruesalen
24 KF Varagårdsskolans aula
26 (lördag) Röd Dag kl.10-13 Ekeby
     
Oktober    
5 Underorganisationerna medlemsmöte Bjuv, Billesholm, Ekeby
7 VU Expeditionen
12 styrelsemöte Gruesalen
19 medlemsmöte – KS S-grupp Billesholm
26 KF S-grupp Gruesalen
29 KF Varagårdsskolans aula
     
     
November    
2 Underorganisationerna medlemsmöte Bjuv, Billesholm, Ekeby
4 VU Expeditionen
13-14 (fredag-lördag) verksamhetskonferens E.S.B. (bestäms senare)
14 (lördag) styrelsemöte E.S.B. (bestäms senare)
16 medlemsmöte – Bygg/Bjuvsbostäder S-grupp Bjuv
23 KF S-grupp Gruesalen
26 KF Varagårdsskolans aula
30 Underorganisationerna medlemsmöte Bjuv, Billesholm, Ekeby
     
December    
2 VU Expeditionen
7 KF S-grupp Gruesalen
8 (tisdag) styrelsemöte Gruesalen
10 KF Varagårdsskolans aula