Bjuvs S-förening

Kontakt info:  
Bjuvs S-förening  
Box 7  
267 21 BJUV Telefon: 042-81893

 

Ordförande:  

Anders Månsson

Vice ordförande:   Stefan Svalö
Kassör:   Bo Hallqvist
Studieorganisatör:  

Inga Bakken 

Ledamöter:   Niklas Svalö

 

Ersättare:

 

Nils-Erik Sandberg

Christos Touronidis