Ekeby S-förening

Kontakt info:  
Ekeby S-förening  
Gruvgatan 4 E-post: schack40@gmail.com
267 75 Ekeby Telefon: 042-843 06

 

Ordförande   Walter Steffert
Vice ordförande   Ulla Olsson
Kassör   Else Flink Andersen
Sekreterare   Else Flink Andersen
Studieorganisatör   Ann-Sofie Fridehjelm
Ledamot   Conny Brorsson   
Ersättare  

Gull-Britt Hansson

Ann-Sofie Fridehjelm

Jörgen Sjöqvist

   

 

 

Ekeby S-förening har en mångårig tradition att engagera människor i politiska frågor, debattera samt att nominera till olika politiska uppdrag i styrelser och nämnder för Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP). Styrelse och medlemsmöten håller vi minst en gång i månaden förutom under semestertiden.

Vi brukar träffas i vår lokal på Storgatan 48C i Ekeby.

Vi välkommar nya medlemmar som delar våra värderingar och är intresserade av att vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Du som är intresserad av att vara med, är välkommen till våra medlemsmöten, vilka vi vanligtvis håller kl. 18.30 den 1:a måndagen i varje månad.