Verksamhetsplan 2013

 

Välkommen till våra medlemsmöten, som hålls i Ekeby S-förenings lokal, Storgatan 48C, eller på Flamman i Ekeby - se annons i HD före varje medlemsmöte under Föreningskontakten, Bjuv!

  

Både medlems- och styrelsemöten börjar kl 18.30.

 

Februari

4                                                        Årsmöte

26 (tisdag)                                        Konstituerande styrelsemöte

                                                     

Mars                                                    

4                                                        Medlemsmöte

27                                                      Styrelsemöte

 

April

8                                                        Medlemsmöte

24                                                      Styrelsemöte

27 (lördag)                                         Röd Dag

 

Maj

1                                                        1:a maj firas i Billesholm

9                                                        Gökotta

29                                                      Styrelsemöte

 

Juni

 

                                                       Medlemsmöte på Mölledammarna

 

Augusti

25                                                      Styrelsemöte med grillning

 

September

2                                                        Medlemsmöte

14 (lördag)                                        Röd Dag

15 (söndag)                                       Kyrkoval till församling, stift & kyrkomöte 25                                                      Styrelsemöte  

Oktober

7                                                        Medlemsmöte

30                                                      Styrelsemöte

November

4                                                        Medlemsmöte

27                                                      Styrelsemöte

December

1                                                        Julmarknad

2                                                        Medlemsmöte med julfest på Flamman

  

2014

Januari

7 (tisdag)                                           Styrelsemöte

13                                                       Medlemsmöte

29                                                       Styrelsemöte

Februari

3                                                        Årsmöte