Nu formar vi ett rödgrönt Boden!

Det är i den strategiska planen som vi socialdemokrater, tillsammans med våra samarbetspartners i Vänsterpartiet, sätter de politiska ramarna för Bodens utveckling de närmaste åren. Där visar vi på det ekonomiska utrymmet, där lägger vi fast prioriteringar och särskilda uppdrag. Planen fastställs i kommunfullmäktige vid junisammanträdet varje år. Därefter gör de olika nämnderna sin verksamhetsplanering, utifrån de uppdrag m m som finns i den strategiska planen. Senare under hösten fastställer fullmäktige verksamhetsplanerna och då fastställs även den slutliga kommunala budgeten.

kommunens hemsida hittar du mer information om den strategiska planen.  

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-06 16:18