Styrdokument för rödgrön samverkan


Detta är det dokument som lades till grund för den rödgröna samverkan i Boden. Dokumentet är behandlat och godkänt av respektive parti under oktober 2010. Trots att samverkan numera endast består av S och V avses dokumentets huvudlinjer gälla fram till valet 2014.

Rödgrönt styrdokument 2011-2014

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-11 09:43