S i kyrkan

 

Folkkyrka i kärlekens tjänst

Senast det var kyrkoval, år 2009 var vi fler än på länge som utnyttjade vår rösträtt. Resultatet av denna folkliga rörelse blev ett ökad stöd för socialdemokratin. Detta förtroendet använder vi till att stärka folkkyrkans öppenhet och demokrati. Den 15 september ber vi om ditt stöd för att fortsätta det arbetet. Vi gör det med liv och lust!

 

En öppen folkkyrka

Vi är cirka 6,5 miljoner medlemmar som bidrar solidariskt till svenska kyrkans verksamhet. Tillsammans tar vi ansvar för att alla ska ha tillgång till de enorma kulturvärden som kyrkan vårdar men också utvecklar. Att behålla Svenska kyrkan som en öppen och demokratisk kyrka, är ett viktigt skäl för oss socialdemokrater att ställa upp i valet.

 

Den generella välfärden

Svenska kyrkans församlingar bidrar till den generella välfärden i vårt land. Med sin rikstäckande verksamhet, öppen för alla, erbjuder kyrkan trygghet och gemenskap. Dop, konfirmation, vigslar och begravning tillhör livets rytm. Som självklar samlingsplats i både glädje och sorg är Svenska kyrkan oersättlig.

 

På människans sida

Trots utvecklad välfärd i Sverige lever många ensamma och utsatta. Trots jordens samlade rikedomar lider miljarder människor av fattigdom. Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska sätt sitt eget grundläggande budskap i centrum och peka på den enda vägen framåt: ökad rättvisa och solidaritet.

 

Mitt i verkligheten

Svenska kyrkan skall var en självklar partner i samhällsbyggande, som i vår tid berikas av en mångfald av kulturer och religioner. Svenska kyrkan i utlandet har som sitt mål att vara en mötesplats, en rastplats och en växtplats, öppen för alla. Så vill vi att folkkyrkan ska fungera även här hemma.

 

HUVUDKRAV

 Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum

● Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och                     

   begravningar!

● Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga!

● Hålla Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade!

 Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde

● Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan!

● Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling!

● Vara drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism!

Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna

● Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden!

● Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet!

● Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunerna!

Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling

● Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället

● Skapa en god arbetsmiljö och utvecklings- möjligheter för alla anställda!

● Bedriva diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap!

 

VÄLKOMMEN  du också att utveckla framtidens kyrka!

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-13 17:30