Hållbart samhälle

Vid upphandling ska sociala, etiska och miljömässig a hänsyn tas. Företag som kommunen gör affärer med ska ha kollektivavtal och använda TCO:s uppförandekod. Den finns krav om grundläggande rättigheter som skäliga löner, arbets villkor och förbud mot barnarbete. Vita Jobb är verktyget för offentlig upphandling är finns regler mot svartarbete och främjas konkurrens på lika villkor och ges en miniminivå för sociala villkor. Borås är en Fair Trade City. Det krävs ett aktivt arbete för att behålla certifieringen. Borås Stads inköp av ekologisk mat ska uppgå till minst 30%. Användningen av gifter och bekämpningsmedel måste minska och utsläppen för transporter begränsas. Upphandlingsreglementet ska vara så utformat att även mindre producenter i närområdet har möjlighet att lämna offert. Ett viktigt steg är att använda betydligt mindre halvfabrikat i våra kök. Det ger högre kvalitet och näringsrikare kost med färre kemikalier, tillsatser och raffinerade ingredienser.

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-17 21:25