Näringsliv

Vi vill stärka samverkan för ett rikt och levande näringsliv. Serviceinriktad kommunal verksamhet med snabb och tydlig myndighetsutövning där det ges goda förutsättningar att etablera, lokalisera, driva och utveckla företag. Infrastruktur i tiden är av största vikt och där kan inte Götalandsbanans betydelse nog betonas.

Tillgång till välutbildad arbetskraft är av avgörande betydelse, men det krävs också attraktiva boendemiljöer, väl utbyggd barnomsorg, hög kvalitet i skolorna, lockande kulturutbud och goda möjligheter till rekreation. Vi ska genom aktivt samarbete mellan kommun, näringsliv och högskola stimulera och fördjupa frågor som gäller företagens vardag och framtid. Vi ska aktivt, både genom att planlägga egen mark och genom strategiska inköp, säkerställa markreserven för boende, egen verksamhet och industrietablering.

Besöksnäring och turism

Turism- och mötesindustrin är en stark tillväxtbransch. En satsning på turister, evenemang och möten innebär en ökning av antalet arbetstillfällen i Borås. Textile Fashion Center, Högskolan och kongresshuset är viktiga kuggar för en positiv utveckling. Vi kommer att fortsätta utvecklingen av textile Fashion Center både i sin roll som kulturbärare och som mötesplats. Det är också viktigt med ett rikt kulturliv, stora idrottsliga evenemang och en vacker stad.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-06 12:18