Trygghet och ansvar

- Alla har ett ansvar att bidra i samhället utifrån sin förmåga.
- Alla har alltid rätt vara trygga.

Det finns flera exempel på då vi gemensamt kan hjälpa till med att öka tryggheten. Belysning på gator och torg måste finnas både för trevnad och trygghet. Halkbekämpning är också ett viktigt inslag för ökad trygghet då vädret gör våra trottoarer isiga. Vardagliga sysslor kan bli jobbiga och leda till otrygghet när man blir äldre och får svårt med att tex byta proppar eller ta ner saker från höga skåp. Här ska vi ha fixartjänt som erbjuder hjälp med praktiska sysslor av engångskaraktär. Inom hemtjänsten är det viktigt att ha kontinuitet i omsorgen med ett minimum av olika personal som den äldre eller funktionshindrade behöver möta.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-05 20:34