Fritid

Fritid och idrott

Alla barn och ungdomar skall ges möjlighet till en meningsfull fritid, bl a genom fritidsgårdar kultur, idrottsaktiviteter. Tillsammans med föreningslivet vill vi skapa bra förutsättningar för såväl flick- som pojkidrott att utvecklas

Vi ska fortsätta vara en stad som värnar breddidrott. Ekonomi får inte vara ett hinder för en aktiv och varierad fritid

Stadsparksbadet

För att behålla attraktionskraft behövs en renovering och modernisering av Stadsparksbadet. Ett attraktivt bad, med generöst öppethållande, kan dessutom bidra till en tryggare Stadspark.

Folkhälsa

Välfärdsbokslutet ska användas som grund för resurs tilldelning utifrån behov. Folkhälsoaspekterna ska integreras i befintlig verksamhet och i samverkan med andra aktörer för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla i Borås.

Föreningsbidrag

De ideella organisationerna gör en betydelsefull insats i Borås Stad. Borås ska behålla sin position som en bra föreningsstad. Arbetet måste medvetet inriktas på det sociala umgänget där barn och unga kan utvecklas i en trygg föreningsmiljö. Nivågruppering, elitsatsningar eller s.k. toppningar får aldrig förekomma vid barns idrottande. Vi ser ett villkorande av bidragen till föreningarna som ett viktigt styrinstrument för att motverka att barn far illa.

Fritidsgårdar

Fritidsgården är en viktig resurs för inte minst de ungdomar som inte finner sin plats i andra organiserade fritidsaktiviteter. Vi vill framhålla fritidsgårdens egenvärde, och verka för en utveckling till en samlingspunkt för föreningar och de boende i området. För de äldre ungdomarna ska det finnas bra och drog fria mötesplaster

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-06 12:28