Så fungerar det

Partiet består utav tusentals socialdemokratiska föreningar. Alla föreningar inom en kommun är med i en arbetarkommun. Alla arbetarekommuner ingår i sin tur i ett partidistrikt som oftast omfattar ett län.

 

Socialdemokratiska föreningen
När man blir medlem registreras man i regel i den geografiska föreningen, d.v.s. den förening som finns i ditt område. I Borås finns det ett flertal som sträcker sig från Fristad, Dalsjöfors, Sandhult och ett flertal inne i stadsdelarna. Om du hellre vill ha ditt medlemskap i en annan förening, t.ex i fackföreningen på din arbetsplats, hos S-kvinnorna eller SSU kan du be om att bli flyttat dit efter din registrering. Du kan också vara medlem i flera föreningar samtidigt.

De lokala S-föreningarna är fristående och har egna styrelser. I föreningen drivs lokal partiverksamhet och S-föreningarna är viktiga för den lokala kontakten med invånarna i vår stad. Kontakta ordförande i en S-föreningnär dig. Mer information får du när du ringer vår expedition i Borås eller direkt av den förening du väljer. Kontaktuppgifter hittar du under fliken lokala (S) -  föreningar.

Arbetarekommunen
Arbetarekommunen bestämmer partiets kommunalpolitik och väljer dessutom vilka som skall få förtroende att sitta i kommunfullmäktige. Alla medlemmar är en del av arbetarekommunen och har därför rätt att rösta fram partiets styrelse.

Partidistriktet
Borås arbetarekommun tillhör Södra Älvsborgs partidistrikt. Sammantaget finns det 26 stycken distrikt i Sverige och de ansvarar för landsting- och regionfrågor. I partidistriktet väljs kandidaterna till både regionen, Västra Götalandsregionen, och riksdagskandidaterna.

Kongressen
Den högsta beslutande instansen i partiet är kongressen. Den består utav 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de program och riktlinjer som den socialdemokratiska riksdagsgruppen sedan arbetar efter. Partistyrelsen väljs också på kongressen och dess ledamöter arbetar fattar beslut i det löpande arbetet.

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-02 13:52