Stadgar

Varje förening har stadgar, så även Socialdemokraterna. Stadgar är en samling regler som föreningens medlemar är med och beslutar om på tex ett medlemsmöte eller en kongress. Våra nuvarande stadgar antogs på patrikongressen 2013.

Här kan du finna stadgarna i sin helhet.

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-11 17:00