Studier i partiet

 

Medlemsutveckling


Det är roligt och utvecklande att tillsammans med andra medlemmar att gå i en studiecirkel. Ibland brukar det sägas att kunskap är makt. Få saker är viktigare för att garantera människors demokratiska deltagande och stimulera det prövande samtalet än tillgången till bildning och vetande För  cirkelledaren är det en spännande utmaning att föra samtal med medlemmar om viktiga politiska samhällsfrågor. Tillsammans har vi ett antal glädjestunder där vi på ett socialt sätt ökar vårt gemensamma kunnande.  Endast politik kan fördela välståndet rättvist! En levande demokrati där folkbildningstraditionen lever genom våra medlemmars samtal om deras breda samhällsengagemang är viktigt för Sverige. Vi vill ha ett Sverige för oss alla som vi skapar tillsammans. Vi bygger det genom ha kunniga och aktiva medlemmar.

Ett träd utan rötter står ostadigt och likadant gör vår organisation om inte våra medlemmar får mätta sin törst av ny kunskap. Vi behöver fortsätta vårt arbete med att utbilda våra medlemmar så att vi får starka föreningar. Våra föreningar har ett stort ansvar att ta tag i utveckling av våra medlemmar, för vi behöver få fram fler medlemmar som kan tänka sig att ta sig ett politiskt uppdrag under nästa mandatperiod.

Framtidens förutsättningar skapas med politiska beslut där man genom politiken hittar nya lösningar där människor blir vinnaren i ett samhälle med minskade klyftor. Allt hänger ihop med vår framtida klimat- och jobbpolitik. Vi vill att skatterna ska finansiera en gemensam välfärd av hög kvalitet, främja arbete, men även stimulera hållbar utveckling och skapa konkurrenskraftiga villkor för näringslivets tillväxt. Socialdemokraternas syfte är att vår politik ska skapa ett samhälle där alla människor ska kunna vara med att utvecklas. Människors förmåga, ambitioner och behov ska tas tillvara så de får möjligheter att växa. Det ska inte ha med människor bakgrund att göra eller hur mycket pengar man har.

Härmed inbjuds ni  Socialdemokratiska föreningsmedlemmar att ha roligt och stimulerande i våra utbildningar.

Varmt välkomna
Micael Emilsson, studieorganisatör

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-06 18:04