Studieplan

Styrelsens uppgifter i den socialdemokratiska föreningen

  1. Att noggrant följa socialdemokraternas verksamhet för att kunna bilda sig en uppfattning om studie och utbildningsbehov som föreligger och beräknas uppkomma på kortare och längre sikt.
  2. Att göra förslag till kort- och långsiktig plan för studieverksamhet som behöver bedrivas i föreningen.
  3. Att svara för och genomföra detaljplanering efter studieverksamhetens fastställande.
  4. Att svara för rekrytering till studiecirklar och kurser av olika slag anordnade av studieförbund eller riksorganisation.
  5. Att vid behov biträda cirkelledarna i deras kontakter med ABF Sjuhärad.
  6. Att anmäla in varje studiecirkel och kulturaktivitet till ABF Sjuhärad.
  7. Att vara servicebenägen till medlemmarna när det gäller studier.

Styrelsen för den socialdemokratiska föreningen handhar föreningens/klubbens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av föreningen/klubben fattade beslut. Styrelsen är då medlemsmötet inte är samlat, föreningens/klubbens högsta beslutande organ.

Styrelsen för den socialdemokratiska föreningens uppgift är att främja medlemskapets värde och befrämja ett aktivt öppet partiarbete för föreningens medlemmar.

Styrelsen för den socialdemokratiska föreningens uppgift är att bilda opinion för det socialdemokratiska partiet och dess politik.

En förenings framgång beror på vilken strategi man har för att öka studierna i en förening och hur man kan förklara syftet om varför medlemmarnas delaktighet är viktigt, när det gäller att delta i studieverksamheten.

Ökar studierna i en förening så påverkar det automatiskt verksamheten i en förening.

En förenings framgång beror på hur välutbildade medlemmarna och styrelsen är. Därför bör inte styrelsen glömma att sätta studieorganisatörens uppgifter i främsta rum för att kontinuerligt utveckla föreningen.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-06 15:27