Studieprogram

Socialdemokraterna har dels allmän medlemsutbildning som innehåller Idelogi, historia och vår organisation. Dessutom ordnas det olika utbildnigstillfällen i olika specialområden tex skolan och  EU

Studiecirklar kan ske inom ett i stort sett alla ämnesområden. Partiet centralt har tagit fram material om allt från föreningskunskapr till olika politiskafrågor. Se mer www.socialdemokraterna.abf.se.

Fråga föreningens studieorganisatör eller någon i föreningsstyrelsen om vad som är aktuellt i din förening.

I marginalen till vänster presenterar vi några av de studier som vi gemensamt ordnar inom Borås Arbetarekommun.

Arbetarerörelsens bildningsförbund (ABF) är som vanligt med och hjälper till i vårt studiearbete.

 

Intresseanmälan medlemsutbildning:
Gör du till din förenings studieorganisatör eller till direkt till ABF

Tfn: 033-13 24 76. E-post: annette.bjernhagen@abf.se

Norrby Tvärgata 3, 

Hemsida: www.sjuharad.abf.se
 

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-06 18:10