Valfonden

Vår största tillgång är alla medlemmar som olika sätt arbetar för och sprider de Socialdemokratiska idéerna. Vi är ett folkrörelseparti vilket bland annat innebär att det enskilda engagemanget är viktigt.. Dessutom har alla möjlighet att komma med förslag och vara med i utformnigen av vår politik.

Valmaterial, trycksaker, annonser och mycket annat kostar pengar som alla vet. Arbetarekommunen har en VALFOND som är ett värdefullt tillskott i valarbetet. Alla bidrag är välkomna. Pengar kan självklart lämnas kontant men enklast är det att sätta in beloppet på ett bankgirokonto 135-3937.

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-06 18:15