Vår politik

Socialdemokraterna i Botkyrkas politik utgår från att möjliggöra ett bättre liv för alla. Det handlar om att individer i alla delar av samhället och alla delar av livet ska kunna få en bättre vardag och kunna förverkliga sitt liv.Vi ser fyra politiska områden som i huvudsak ska stå till grunden för att klara av detta. Det är jobben, skolan, äldreomsorgen och bostäder.

Våra politiska huvudmål är:
 1. Fler i jobb ­, halverad arbetslöshet 2020 

 2. Alla elever ska klara skolan, ­ Bättre reslutat i Botkyrkas skolor 

 3. Alla har rätt till en bra ålderdom och en kvalitativ omsorg som man kan lita på 

 4. Bostäder för hela livet, 3000 nya bostäder i Botkyrka 


Jobben

Jobben bygger det gemensamma och är grunden för ett välfungerande samhälle för alla. Det är jobben som säkrar och betalar för den gemensamma välfärden. Jobb är också grunden i den individuella friheten, att få tjäna sitt uppehåll, och att kunna förverkliga sin vardag.

Idag är allt för många människor utanför arbetsmarknaden, med andra ord är arbetslösheten för hög. Detta kostar både det gemensamma samhället och den individuella friheten. 

 •  Alla som kan ska arbeta
 • Ungdomsgaranti att alla unga inom 90 dagar ska ha jobb, utbildning eller praktik
 • Vi satsar för att få fler arbetstillfällen i Botkyrka
 •  Vi vill att alla ska ha ett arbete att gå till och kunna förverkliga sin vardag.

 

Skolan

Skolan och utbildning är den bästa investeringen för samhället. Bra utbildning står till grunden för att kunna gå till kvalificerade yrken och är stommen i en samhällelig utveckling. Utbildningen ligger till grunden för individuell frihet att kunna skapa det liv man vill leva.

Idag klarar inte alla skolan och går därmed inte vidare till jobb eller studier.

 • Alla ungdomar ska nå kunskapsmålen i skolan
 • Vi vill att alla ungdomar ska klara grundskolan och kunna välja i sin framtid
 • Mindre klasser i de yngre åldrarna
 • Mer pedagogisk tid i skolan för att lyfta kunskaperna i skolan ­

 

Äldreomsorgen

Vi blir allt äldre och friskare och många är äldre i en tredjedel av sitt liv. Därför måste alla kunna känna trygghet för att åldras, det tjänar både samhälle och individ på. Vi vill att man ska kunna åldras med integritet och fortsatta valmöjligheter i livet.

Idag känner många en oro för sitt åldrande. Det hindrar både individ och samhälle att utvecklas, då familj kan tvingas avstå jobb för att ta hand om sina nära och kära. Äldreomsorgen måste hålla hög kvalité och vara en attraktiv arbetsmarknad.

 • ­  Vi vill att alla Botkyrkabor som behöver ska mötas av en vård och omsorg med hög

  kvalitét.

 • ­  Kvalitét går före ägarform och skattesänkiningar

 • ­

  Vi vill att alla brukare ska ha reella valmöjligheter för att få en anpassad omsorg

 • ­  Därför satsar vi på smarta lösningar för att ha en vård och omsorg som möter

  personers specifika behov.

 

Bostäder

Välplanerat bostadsbyggande är grunden för ett hållbart och sammanhållet samhälle. Bostad och jobb går hand i hand för den individuella friheten.

Idag skapar bristen på bostäder höga priser och i slutändan segregation. Hela regionen behöver fler bostäder av alla typer. Vi vill att alla ska kunna förverkliga sin vardag genom att ha ett eget boende

 • ­  3000 nya bostäder i Botkyrka

 • ­  Olika bostadsformer i alla kommundelar.

 • ­  Bostäder för alla skeden i livet.

 • ­  200 nya villatomter

   

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut