För medlemmar

Socialdemokraterna är Sveriges största politiska parti. Vi är drygt 100 000 medlemmar i 2 500 föreningar. I Botkyrka finns ca 600 medlemmar i 6 olika föreningar.

De flesta som går med i Socialdemokraterna gör det för att de vill vara med och förändra och utveckla samhället. Oavsett ditt skäl att vara medlem är det ett spännande steg att ta. Välkommen till oss!

Från att ha landat i en egen politisk uppfattning, innebär medlemskapet i socialdemokraterna också en möjlighet att tillsammans med andra diskutera viktiga frågor, bilda opinion, och att vara med att fatta beslut om den politiska utvecklingen. På så sätt kan alla medlemmar vara med i det demokratiska samhällsbygget.

 

Vill du veta mer om hur du kan påverka och vara aktiv inom Socialdemokraterna finns det olika utbildningar att gå. Under flikarna till höger hittar du mer information om aktiviteter, utbildingar och möten.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut