På gång

Motionstid till distrikstårskongressen

Nu börjar det blir dags att skirva motioner till Socialdemokraterna i Stockholms läns distriktsårskongress. Alla medlemmar och föreningar/grundorgnaisationer har rätt att skicka in motioner till Distriktsårskongressen. Förening eller medlem som vill motionera till distriktsårskongressen ska senast den 7 oktober 2016 skicka in dessa till Socialdemokraterna i Botkyrkas (SiB) expedition, info@botkyrka.sap.se

 

Höstkampanj 2017

Igår drog höstkampanjen igång. En två veckor lång utåtriktad period där vi samtalar med Botkyrkaborna för att värva fler till socialdemokraterna och samtidigt berätta om var vi bygger nya bostäder i kommunen de närmsta åren. Kampanj är roligt och ju fler vi blir vid varje tillfälle desto effektivare blir vår kampanj. 

Du som är med och värvar medlemmar är denna gång med i en tävling och har chansen att vinna fina priser. Anmäl till annika.eriksson@botkyrka.sap.se när du kan vara med

Alby

15/9 – 18-20 Dörrknackning

19/9 – 18-20 Dörrknackning

24/9 – 12-14 Toraktivitet samt dörrknackning.

Hallunda/Norsborg:

14/9 17-19 Hallunda centrum

24/9 12-16 Norsborgs centrum

Tullinge

14/9 18-20 Dörrknackning, samling Elgentorp

15/9 18-20 Dörrknackning, samling Elgentorp

22/9 18-20 Dörrknackning, samling Egentorp

Tumba

14/9 16.30-17.00 Samtal pendeltågsgången Tumba

19/9 16.30-17.00 Samtal pendeltågsgången Tumba

 

 Nomineringsanmodan

Inför 2017 års kongress skall nu ombud till kongressen nomnieras. Botkryka ingår i en valkrets tillsammans med Södertälje. Valkretsen har totalt 4 platser att dela på. Nominering av kandidater kan göras av alla medlemmar i partiet och kommer skickas in till partidistriket. Nomineringarna ska vara Socialdemokraterna i Botkyrka, info@botkyrka.sap.se tillhanda senast 7 oktober kl 12.00 2016. Samtliga nominerade uppmanas också att skicka in bild samt några rader om de viktigaste frågorna man vill driva på partikongressenn.

 

 

Medlemsmöte den 21/9 i Hallunda folkets hus, sal Idun

Mötet öppnar 18.30 och fika serveras från kl 18.00.

 

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av justerare samt sekreterare

4. Workshop, verksamhetsplan 2017

5, Informtion inför kommunens kommande 1-årsplan

6. Infomration om markförvärv

7. Information om fastighetsförsäljning

8. Övriga frågor

9. Mötets avslut

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut