På gång

Val av ombud till kongress 2017

Snart är det dags för val av ombud till partikongressen. Socialdemokraterna i Botkyrka ingår i ett valdistrikt tillsammans med Södertälje arbetarekommun. Vårt distrikt innehar 4 platser som Botkyrkas och Södertäljes medlemmar röstar fram genom brevröstning.


Från Botkyrka är följande kandidater nominerade:

Ebba Östlin

Stefan Leiding

Juliana Lahdo

Marcus Ekman

 

Valet

Valet äger rum mellan de 1 - 16 december och sker genom brevröstning. Valsedlar samt information kommer, 14 dagar innan valperioden och skickas ut till alla röstberättigade medlemmar. Röstberättigad är de medlemmar som betalt in sin medlemsavgift innan den 16/11 2016.


Valsedlar

Vid omröstning ska röstande medlemmar kryssa för exakt antal ombud som ska väljas. Endast valsedel upprättad av distriktsstyrelsen får användas vid valet. Varje medlem får en valsedel och svarskuvert för att kunna skicka tillbaka rösten.

 Så här går valet till:

• På valsedeln kryssar medlemmen det antal ombud som ska väljas.

• Valsedeln läggs i ett ”innerkuvert”.

• På innerkuvertet får inte göras någon anteckning eller märkning.

• Innerkuvertet läggs i adresserat svarskuvert och sänds per post.

 OBS: Valsedeln är ogiltig om den upptar fler eller färre kryssmarkerade namn än vad som ska väljas i respektive valkrets.


Sammanräkning

Distriktsstyrelsen, eller av styrelsen utsedda rösträknare, verkställer sammanräkningen av alla röster den 20 december 2016, resultatet offentliggörs samma dag på www.socialdemokraterna.stockholm.se


Valda ombud

Valda ombud är de 4 i vår valkrets som fått högsta röstetalet. Suppleanter/ersättare är de som kommit närmast de valda i röstetal. Suppleanterna kallas i den ordning de blivit valda, det vill säga högst röstetal får första suppleantplats och så vidare. Vid lika röstetal avgör lotten.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut