Studier

 

I socialdemokraterna i Botkyrka vill vi att alla medlemmar ska känna att de kan utvecklas och lära sig mer, därför arrangerar vi varje år ett antal kurser. För dig som är ny medlem eller som ännu inte hunnit beakta dig med socialdemokraternas grunder har vi vår grundutbildning som sker i tre steg.  Här får du veta hur partiet fungerar och vad socialdemokraterna står för. Du får också mer kunskap om hur du som medlem kan påverka politiken och hur politiken styr i samhället.

Självklart är alla våra utbildningar gratis för medlemmar och eventuellt studiematerial ingår. Nedan finner du datumplan för vårens utbildningar, samt lite mer information om varje utbildning.

Varmt välkommen ansöka.

 

 

 

Socialdemokraternas grundutbildning

Steg 1

En introduktion till Socialdemokraterna, partiets värderingar, organisation och hur du som medlem kan påverka. Utbildningen är en heldag och du kan välja mellan nadastående datum:

22 Oktober kl 10.00-16.00

29 Oktober kl 10.00 - 16.00

Anmäl sker till annika.eriksson@botkyrka.sap.se

 

Steg 2

Här går vi lite djupare in i Socialdemokraternas ideér och jämför dem med andra partier. Vi jobbar också med kommunikation och det skrivna ordet med fokus på att påverka politik och samhällsdebatt. Utbilndigen sker under två heldagar.

19 samt 26 november kl 10.00-16.00

 

Anmäl sker till annika.eriksson@botkyrka.sap.se

 

Steg 3 

Du som har gått medlemstutbildning steg 1 och 2 är nu välkommen att söka till steg 3. Medlemsutbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på, och vill veta mer om politik, ideologi och hur man på olika sätt kan göra insatser för partiet.

Utbildningen arrangeras av Socialdemokraternas centrala organisation 

Anmälan sker via följande länk.

 

 

Bli handledare

Vi söker ständigt efter nya handledare som vill hjälpa till och utbilda fler medlemmar så vår orgnasiation blir starkare och kunnigare. För att bli handledare krävs att du är intresserad av att delta i andras lärande och trivs i en ledarroll. Du behöver också ha genomgått partiets handleadrutbildning.

Datum för kommande handledarutbildning:

1 oktober kl 10.00-16.00 

Anmäl dig till annika.eriksson@botkyrka.sap.se

 

Seminarium - Framtidsrörelsen

På drygt 100 år har socialdemokraterna omdanat det svenska samhället och lyft ”fattigsverige” till en stark välfärdsstat. En utveckling som har gett människor allmän och lika rösträtt där reformer har gett trygga arbetslivsvillkor, allmän skola, en trygg sjukvård, bra bostäder och öppnat möjligheter för självförverkligande.

 

Men hur har denna resa sett ut? Vilka visioner har Socialdemokraterna drivits av och hur har de kunnat förverkliga sina politiska reformer?  Hur har samhället och människorna utvecklats tillsammans med det socialdemokratiska inflytande över politiken? 

 

Och hur kan socialdemokraterna fortsätta utveckla sin olitik, sina visioner och lägga grunden för framtidens reformer.

 

Detta och mycket mer ger vi svar på under föreläsningen ”Socialdemokraterna - framtidsrörelsen”. Då vi gästas av Håkan Blomqvist, fil dr i historia och föreståndare för Samtidshistoriska institutet. Håkan är specialiserad på bland annat arbetarrörelsen och socialism och föreläser jämte sitt arbete som akademiker ofta inom arbetarrörelsen.

 

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut