Budgeten i Bromölla 2013

På Kommunstyrelsens möte den 7/11, kompletterades Alliansens budget för 2013, vilket innebär att de ställer sig bakom det förslag som S lade i juni. Mer information kommer i Kristianstadsbladet.