Medlemsmöten 2016

 

Alla medlemmar i Bromölla Arbetarekommun hälsas välkomna på våra medlemsmöten som alla är

kl. 18.30 i Folkets Hus, följande dagar:  

 

  • 12 januari 
  • 15 februari
  • 21 mars,  ÅRSMÖTE
  • 18 april
  • 16 maj
  • 30 august
  • 19 september
  • 17 oktober
  • 21 november

 

 

 Med reservation för ev. ändringar.