Om Socialdemokraterna i Bromölla

Alla åldersgrupper är representerade och Du finner att en mängd olika åsikter förekommer. Vi har högt i tak och debatten inom partiet i sakfrågor är därför livlig. En sak är vi dock helt eniga om och det är att välfärden och Bromölla kommuns gemensamma resurser ska vara tillgänglig för alla.

Vi har mycket lång erfarenhet av att leda kommunen, i medgång liksom i tider med motvind, och Du som väljer att bli med oss kan räkna med goda möjligheter att påverka den politik vi för och därmed hur villkoren för alla invånare i  Bromölla Kommun utvecklar sig.

Socialdemokraterna i Bromölla är organiserade i föreningar, i Bromölla, i Näsum, i Valje och i en S-förening för de fackliga organisationerna samt S-kvinnor. Var Du än bor inom Bromölla Kommun har Du därför nära till Din förening.