Kommunfullmäktige 14-09-29

Ärendelista 2014-09-29 (pdf).

1. Upprop
2. Val av justerare och tid för justering.
(Förslag onsdagen den 1 oktober kl 15.00)
3. Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
4. Revisionsrapport ”Samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen”
5. Revisionsrapport ”Granskning av rutiner vid utbetalning av försörjningsstöd”
6. Förslag till svar på motion angående trafiksituationen i Bromölla centrum
7. Förslag till svar på motion angående flyttning av busshållsplats och förändring av trafikflödet på Storgatan
8. Förslag till svar på motion angående transportkorridoren Ten-T
9. Förslag till svar på motion angående gång- och cykelbanor
10. Förslag till svar på motion angående sanering av gamla soptippar
11. Förslag till svar på motion angående verksamheten Tillväxt och Utveckling
12. Förslag till svar på motion om komplettering/uppfräschning av Strandängens badplats
13. Förslag till svar på motion ”Ta tillvara Sölvesborgs utmärkta förslag för att motverka ungdomsarbetslösheten!”
14. Förslag till svar på motion om förbättrad hantering av motioner
15. Förslag till sanering av markområde inom fastigheten Bromölla 11:83 (Strandängens grusplan och gräsplan C) samt förslag till finansiering
16. Förslag till köp av mark inom fastigheten Edenryd 16:3 samt förslag till finansiering
17. Förslag till proprieborgen för Bromölla Fritidscenter AB
18. Motion gällande installation av hörselslingor på äldreboende i Bromölla kommun, Gert Rosenlind (MP) och Gunvor Jönsson (MP)
19. Interpellation angående belysning på Knattevägen i Råby, Leif Pettersson (V)
20. Meddelanden till kommunfullmäktige
- Månadsuppföljning och månadsstatistik juli 2014
- Meddelande från länsstyrelsen angående ny ersättare i kommunfullmäktige

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-15 08:30