Kommunfullmäktige 14-10-27

1. Upprop
2. Val av justerare och tid för justering.
(Förslag onsdagen den 29 oktober kl 15.00)
3. Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
4. Val av kommunfullmäktiges presidium till och med den 14 oktober 2018
5. Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning till och med den 14 oktober 2018
6. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
7. Förslag till ändringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar
8. Förslag till Bromölla kommuns delårsbokslut 2014 
9. Förslag till beslut om driftsbidrag till Bromölla Fritidscenter AB samt förslag till beslut om finansiering 
10. Förslag till godkännande av beslut om större investering samt beslut om kommunal borgen för Bromölla Fritidscenter AB
11. Förslag till beslut avseende sanering av f.d. åkeritomten i Valje med kringliggande område samt förslag till beslut om finansiering 
12. Förslag till svar på motion med förslag att Lions erbjuds hyra lokaler i Folkets Hus Bromölla 
13. Förslag till svar på motion med förslag att förbättra fritidsmöjligheterna för barn och ungdomar i kommunen 
14. Förslag till svar på motion med förslag om att förbättra de anställdas syn på kommunen som arbetsgivare 
15. Förslag till svar på motion angående Vattentornet i Bromölla
16. Förslag till svar på motion angående studiestöd 
17. Förslag till svar på motion angående avgifter inom skola och förskola i Bromölla kommun 
18. Förslag till svar på motion angående ersättning till förtroendevalda med hel- eller deltidstjänster 
19. Förslag till beslut om nytt avtal med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande barn och ungdomar samt förslag till beslut om delegation till kommunstyrelsen om framtida nytecknande av överenskommelser 
20. Förslag till beslut om försäljning av mark inom Bromölla 11:98, Åbylyckorna i Bromölla 
21. Avsägelse av uppdrag, Jamina Hansson (S) 
22. Motion gällande reparation av Käsebron i Nymölla, Mathias Gerdin (AltBr) och Stig Gerdin (AltBr) 
23. Motion om förbättring av sökfunktionen i kommunens diarium och utlämnande av dokumentation från detsamma, Mathias Gerdin (AltBr) och Carina Laitinen-Carlsson (AltBr)
24. Motion om offentliga kommunala möten, Mathias Gerdin (AltBr) och Carina Laitinen-Carlsson (AltBr)
25. Motion om buss inom omsorgen, Andreas Jörgensen (SD) och Gudrun Bengtsson (SD) 
26. Motion om riskbedömning mm inför beslut, Gudrun Bengtsson (SD) 
27. Meddelanden till kommunfullmäktige
Sammanträdesprotokoll 2014-08-28, Bromölla Natur- och kulturmiljövårdsfond

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-05 12:35