Förtroendevaldas uppdrag i kommunen.

Vår kommun styrs av av en rad politiska organ i form av utskott, nämnder, beredningar och styrelser. Här nedan finner Du vilka uppdrag våra förtroendevalda S-politiker i Bromölla har. 

Vilka som sitter i Kommunfullmäktige hittar Du i en egen kolumn under "Vårt parti".

 

       Kommunstyrelsen 2015-2018:

       Ordinarie:

 • Jenny Önnevik , ordförande
 • Stig Johansson
 • Annika Molldén
 • Lars Petersson
 • Elisabeth Stenberg/M

 

       Ersättare:

 • Rickard Andersson
 • Marianne Francke
 • Samuel Jarenil (f.d. Nilsson)
 • Berit Lindh
 • Kay Stark

 

       KF:s arvodesberedning 2015-2018: 

 • Mats Tell

 

        KF:s beredning för Tillväxt och Samhällsbyggande 2015-2018: 

 • Tommy Höppner, vice ordförande
 • Nicklas Åkesson
 • Britt Möller

 

       KF:s valberedning 2015-2018: 

 • Tommy Höppner, vice ordförande
 • Hans Forsberg

 

      Ersättare:

 • Annika Molldén
 • Elisabeth Stenberg/M

 

       KF:s välfärdsberedning 2015-2018:   

 • Eva Skogh, Ordförande
 • Hans Forsberg
 • Beatrice Håkansson
 • Thomas Kronkvist

      

Myndighetsnämnden 2015-2018:

          Ordinarie:

 • Conny Svensson, vice ordförande
 • Birgitta Höppner

 

       Ersättare:

 • Gunnar Lilienberg
 • Ola Roskvist

 

      Revisorerna 2015-2018:

 • Ulf Hansson, vice ordförande
 • Gun Paulsson, Revisor  

 

 Valnämnd 2015-2018:

  Ordinarie:

 • Hans Persson, vice ordförande
 • Roger Johnsson

 

  Ersättare:

 • Alexandra Andersson
 • Pia Kronkvist

 

Överförmyndarnämnd 2015-2018:

       Ordinarie:

 • Hans Persson, Ordförande

 

        Ersättare

 • Ulla-Britta Valdemarsson
Sidan uppdaterades senast: 2016-01-07 22:57