Alla som kan ska jobba

Vår politik

 • Vi investerar 60 miljarder kronor per år i att bygga fler bostäder, vägar och

järnvägar och för att anställa fler i välfärden. Det ger jobb nu och bygger Sverige

starkt för framtiden.

 • Vi sänker arbetsgivaravgifterna kraftigt för enmansföretagare som gör sin första

anställning och har fattat beslut om en ny exportstrategi för Sverige så att fler

företag kan exportera.

 • Vi satsar på ett nytt kunskapslyft med 50 000 nya platser 2016, så att människor

kan utbilda sig för att ta jobb där kompetent arbetskraft saknas idag.

 • Arbetslösa unga ska jobba, få praktik eller utbildning inom 90 dagar.

Sägningar om vår politik

 • Den svenska modellen bygger på att alla som kan jobba också jobbar och bidrar till

samhället.

 • Det är alltid bättre att arbeta än leva på bidrag. Därför ska vi skapa jobb och sätta

människor i arbete.

 • Nu växer svensk export. Men vi kan bara ta nya marknadsandelar genom att vara

bäst på att ta fram nya innovativa, effektiva och hållbara produkter och tjänster – inte

billigast genom att sänka lönerna och på så sätt också stoppa upp utvecklingen i

näringslivet.

 • Över 350 000 människor är arbetslösa, samtidigt som det finns nästan 100 000

lediga arbeten. Lösningen är inte sänkta löner, utan att satsa på ett kunskapslyft för

bristyrken så att folk kan ta de jobb som redan finns.

 • I år byggs runt 50 000 bostäder. Det är rekordtakt. Det betyder att det blir mer jobb

för de som planerar, ritar och bygger husen. Men också de som tillverkar

byggmaterial, möbler och mycket annat. Så blir investeringar till anställningar.

Sägningar om motståndarnas politik

 • Sedan vi tog över regeringsmakten har 110 000 fler människor fått ett jobb att gå till.

Det beror på att vi investerar i ett samhällsbygge som får hjulen att snurra, istället för

att lägga pengar på ineffektiva subventioner och meningslösa åtgärder.

 • Förra mandatperioden trodde Moderaterna att sänkt skatt skulle minska

arbetslösheten. Det fungerade inte. Nu tror Moderaterna att ännu mer sänkta skatter

är lösningen på Sveriges problem.

 • De borgerliga partierna vill nu att politiker ska börja sänka löner. Vi tar strid för den

svenska modellen. Klyftorna blir inte mindre av att människor inte kan leva på sin lön

– tvärtom kommer fattigdomen att öka.

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-30 21:43