En reglerad invandring och snabb etablering

Vår politik

 • Vi anpassar under en period flyktingpolitiken till EU:s miniminivå för att minska

antalet asylsökande till Sverige.

 • Vi inför en lag som begränsar anhöriginvandringen och innebär att tillfälliga

uppehållstillstånd blir huvudregel.

 • Vi har infört tillfälliga gränskontroller och ID-kontroller på bussar, färjor och tåg till

Sverige.

 • Tiden i väntan på besked om asyl ska användas effektivt för att korta

etableringstiden. Därför satsar vi på svenska från dag ett.

 • Den som får uppehållstillstånd ska få en obligatorisk utbildning i svenska och hur

det svenska samhället fungerar.

 • Vi inför också utbildningsplikt för den som har låg utbildning, tillför fler enklare

jobb på myndigheter, ger större utbildningsmöjligheter samt ser till att nyanlända

med kompetens i bristyrken snabbt matchas till jobb i Sverige.

Sägningar om vår politik

 • Sverige har tagit och ska ta ett stort ansvar för människor som flyr från Assad och

ISIL:s bomber.

 • Sverige kan och ska inte ta andra länders ansvar. Nu är det hög tid att andra EUländer

kliver fram.

 • Den svenska modellen bygger på en reglerad invandring. Har man rätt att stanna

ska man snabbt börja jobba, om man inte har skyddsskäl ska man lämna landet.

 • Får du stanna i Sverige ska vi se till att du snabbt kan göra rätt för dig. Vi minskar

tiden från asyl till arbete, så att människor kan starta sina nya liv direkt.

Sägningar om motståndarnas politik

 • Vi vill till skillnad från den nyliberala högern inte ha fri invandring som skapar

skuggsamhällen och andra klassens medborgarskap. Vi står för en solidarisk och

reglerad invandring – det är en förutsättning för den svenska modellen.

 • Efter åtta år med en moderatledd regering var Sverige dåligt rustat för att hantera

höstens flyktingströmmar. Vi har visat att vi kan fatta nödvändiga beslut och nu

ska vi se till att de som kommit kan komma in i samhället och göra rätt för sig.

 • Sverigedemokraterna vill egentligen inte ta emot en enda flykting eller

invandrare. Det är för att de i grunden är ett högerextremt parti med nazistiska

rötter.

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-30 21:50