En trygg välfärd för alla

Vår politik

 • Vi ökar kvaliteten i välfärden genom bl a ett permanent resurstillskott på 10

miljarder per år samt riktade satsningar på äldreomsorgen. Vi anställer t ex fler

undersköterskor, vårdbiträden och lärare.

 • Vi vill ta krafttag mot vinstjakten i välfärden. Företag ska inte kunna gå med stora

vinster genom att dra ned på kvalitet och bemanning i verksamheten.

 • Pension är uppskjuten lön och ska beskattas lika – pensionärsskatten avskaffas

steg för steg. 2016 sänktes skatten för 1,3 miljoner pensionärer med totalt 1,9

miljarder kronor.

Sägningar om vår politik

 • Du ska kunna känna dig trygg med att välfärden finns där när du behöver den –

och att du får lika god vård och omsorg oavsett vem du är eller var i landet du

bor. Det är grunden i den svenska modellen och det samhällsbygge vi står för.

 • De anställda i välfärden behöver inte lägre löner, de behöver fler kollegor.
 • Barn, sjuka och gamla ska aldrig bli bedömda utifrån sin lönsamhet. Vinstjakten

ska stoppas och den svenska modellen utvecklas.

 • Pension och lön ska beskattas lika. Därför avvecklar vi pensionärsskatten steg

för steg, för att skapa rättvisa åt Sveriges pensionärer.

 • Den svenska modellen bygger i grunden på att alla är med och betalar den skatt

man ska. Annars kan vi inte ha förskolor, skolor, äldreomsorg och allt det andra

som vi behöver.

Sägningar om motståndarnas politik

 • Den svenska modellen med en stark välfärd ska utvecklas, inte avvecklas genom

moderata nedskärningar, privatiseringar och utförsäljningar.

 • Moderaternas politik innebär nedskärningar i välfärden och att låta vinstjakten

fortsätta – ivrigt påhejat av Sverigedemokraterna. Så ska vi inte göra i Sverige.

 • Att återigen börja kasta ur cancersjuka från sjukförsäkringen för att finansiera

flyktingmottagandet är helt fel politik från M:s sida.

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-30 21:55