Frågor & Svar

Fråga: Varför värnar Socialdemokraterna den svenska modellen så högt? Är

inte människor viktigare än systemen?

Svar: Vi tar strid för svenska modellen inte för modellens skull – utan för vad den

gör för människan. Generell välfärd för alla ger trygghet och framtidstro även i

perioder av nedgång. Starka arbetsmarknadsparter garanterar goda löner och villkor

på jobbet. Genom en ekonomisk politik med fokus på tillväxt skapas arbetstillfällen

som ger jobb med möjlighet för fler att försörja sig. Men nu står Sverige vid ett

vägskäl. På senare år har den svenska modellen och den jämlikhet som den ger

utmanats. Och från de borgerliga finns allt fler förslag som utmanar det som byggt

Sverige starkt.


Fråga: Alla partier bekänner sig väl till den svenska modellen i dag. Är det

verkligen skillnad mellan partierna där? Är den svenska modellen verkligen

hotad?

Svar: Vi vill gärna tro att alla sluter upp bakom den svenska modellen, men tyvärr är

det inte så. På senare tid har vi sett hur de borgerliga partierna tävlat om att föreslå

sätt att statligt sänka lönerna för unga och nyanlända – något som skulle drabba

väldigt mångas löner på sikt. De försvarar också vinstjakten i välfärden med näbbar

och klor, och efter att ha sänkt skatten i åtta år har de ändå föreslagit nya

skattesänkningar i sina skuggbudgetar för 2016 på sammanlagt 64 miljarder kronor.

Det är tre direkta attacker mot den svenska modellen och det samhällsbygge som vi

nu genomför.


Fråga: Svenska modellen låter ganska mossigt. Har ni ingen politik framåt?

Kan den svenska modellen verkligen svara på dagens utmaningar med stor

migration, bostadsbrist och sjunkande skolresultat?

Svar: Vi står inför stora utmaningar och vi vet att många är oroliga. Men då ska vi

inte avveckla den svenska modell som gjort Sverige starkt, utan utveckla den för en

ny tid.

Det är därför vi investerar i den generella välfärden genom ett rejält samhällsbygge så

att fler kan anställas i skolan och vården istället för att fortsätta sänka skatterna. Det

är därför vi stärker svensk ekonomi genom fler bristyrkesutbildningar, ökat

exportstöd till svenska företag och stora investeringar i bostäder och infrastruktur.

Det är därför vi ser till att ha en ordnad och reglerad invandring så att vi klarar av att

ta emot dem som flyr till vårt land och skapa förutsättningar för de att snabbt

komma i arbete och bidra till samhället.

 Steg för steg gör vi vad som krävs för att skapa framtidstro i Sverige. Vår väg går inte

bakåt mot sämre välfärd och statliga fattiglöner – utan framåt mot ett samhälle som

fortsätter vara ledande i både jämlikhet, hållbarhet och välstånd.


Fråga: Alla partier bekänner sig väl till den svenska modellen i dag.

Moderaterna har ju sagt att de värnar den svenska modellen. Det verkar vara

ett begrepp som kan innehålla lite vad som helst.

Svar: Så kan det låta, men den svenska modellen kan inte vara vad som helst. Det går

inte att med trovärdighet säga att man vill utveckla den svenska modellen samtidigt

som man föreslår nedskärningar och utmanar vår arbetsmarknadsmodell. Det blir

bara tomma ord. Att utveckla den svenska modellen kräver samhällsbygge, inte

fortsatta skattesänkningar.


Fråga: Är det här inte bara ett sätt för er att slippa prata om invandring och

integration? Har ni ingen politik i den fråga väljarna är mest intresserade av?

Svar: Tvärtom, politiken måste hänga ihop. Under 2015 tog Sverige emot mer än

160 000 asylsökande. Det var och är en stor påfrestning för vårt mottagningssystem.

Vi såg att det inte var hållbart och har nu lagt om politiken för att färre ska söka asyl i

vårt land och fler ska söka asyl i andra EU-länder. Ytterst måste EU ta ett

gemensamt ansvar för detta. En ordnad och reglerad invandring krävs för att den

svenska modellen ska fungera för alla.

Många av dem som kom förra året kommer att få sina asylansökningar beviljade. Då

ska man som nyanländ snabbt kunna bygga sig ett nytt liv i sitt nya hemland. I dag tar

det alldeles för lång tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, man bor

ofta mycket trångt och barnen har svårt att klara skolan. Därför måste vi utveckla, inte

bara bevara, den svenska modellen. Vi måste investera i nya bostäder, få fler lärare

och annan personal i våra skolor, i socialtjänsten, i sjukvården. Det kräver

investeringar i vår gemensamma välfärd, inte fler skattesänkningar.

   

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-30 21:57