Mer kunskap i skolan

Vår politik

 • Vi anställer 4 000 fler lärare och annan personal och ökar resurserna till skolor

med störst behov med nära en halv miljard kronor.

 • Vi höjer lönerna för de skickligaste lärarna med flera tusen kronor i månaden,

bygger ut lärarutbildningen och skapar fler vägar in i läraryrket.

 • Vi ökar antalet mattetimmar i skolan, har gett alla elever rätt till läxhjälp och ser till

att det finns fler speciallärare och specialpedagoger i skolan.

Sägningar om vår politik

 • Den svenska modellen börjar med en jämlik skola där ingen elev lämnas efter,

men ingen heller hålls tillbaka. Skolan ska ge alla barn en god chans och minska

klyftorna i samhället,- inte öka dem!

 • Ökade kunskaper är det viktigaste i skolan. Elever, lärare och föräldrar har ett

gemensamt ansvar för att skolarbetet ska gå först. Före Netflix, före träning, före

kompisar, före sociala medier.

 • Vi har tagit emot många asylsökande. En del av dem kommer att få stanna. Då

ska deras barn in i skolan, lära sig svenska och bli en del av det svenska

samhället. För mig är det viktigt att de barn som redan finns i skolan inte får

sämre undervisning om de får fler klasskamrater. Därför tillför vi mer resurser till

skolan - då klarar vi detta. Men du kan inte samtidigt sänka skatterna kraftigt.

 • Fler skickliga och engagerade lärare är nyckeln för att vända utvecklingen i

skolan. Vi måste få fler att vilja bli lärare.

 • Svenska elever behöver studiero och ordning och reda i klassrummet. Därför

investerar vi i lärarna och i fler vuxna i skolan. Så bygger vi samhället starkare

och stärker den svenska modellen.

Sägningar om motståndarnas politik

 • Skolresultaten har sjunkit länge. Men ändå prioriterade de borgerliga

skattesänkningar före att investera i skolan så att lärarbristen ökade. Nu är det

slut på skattesänkningar, vi prioriterar skolan.

 • Marknadslösningar är viktigare för de borgerliga än att bygga en skola där alla

barn kan lyckas. Det är inte den svenska modellen.

 • Hur leder lägre skatter till en bättre skola?
 • Sverigedemokraterna vill låta vinstjakten i välfärden fortsätta och skär ned

miljardbelopp på skolan. Det är osvenskt och hotar den svenska modellen.

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-30 21:53