Om den svenska modellen

 

 

Vi använder den svenska modellen som begrepp utan att vi behöver ägna kraft i vår

kommunikation åt att definiera den. Många har i dag en förståelse av den som

stämmer med vår och det är också enkelt att förstå av sammanhanget vad den

svenska modellen är i de flesta fall. Vi ska alltså inte ”undervisa” i den korrekta

definitionen av den svenska modellen, eller liknande.

För den som är intresserad har dock SAMAK finansierat ett större forskningsprojekt

kring den nordiska modellen, som man fann utmärktes av framförallt:

 1. . Generell välfärd av hög kvalitet för alla
 2. Starka parter på arbetsmarknaden, där politiken inte lägger sig i lönebildning
 3. Aktiv ekonomisk politik med fokus på tillväxt, export och full sysselsättning

 

Dessa komponenter bygger på en politik som:

 • innebär breda lösningar som berör många och därmed har brett folkligt stöd

och stor legitimitet i befolkningen

 • bygger på ett samhällskontrakt om att människor bidrar efter förmåga och får

efter behov. Det vill säga att politiken handlar om både plikter och rättigheter

 • innebär en reglerad invandring
 • kopplar samman tillväxtpolitiken med rättvisepolitiken, så att kakan både

växer och fördelas för ökad jämlikhet i samhället

Vad är inte den svenska modellen

 • Nedskärningar av ideologiska skäl
 • Protektionism och slutenhet mot omvärlden
 • Ineffektiva subventioner av branscher och företag
 • Gräddfiler i sjukvården
 • Vinst i välfärden
 • Lagstifta om låglönejobb
 • Oreglerad invandring, oavsett konsekvenser
 • ”Sköt dig själv och skit i andra”
 • Anhöriga får ta över omsorg om gamla, sjuka, barn

 

Attacker mot den svenska modellen

Den svenska modellen har på senare år försvagats av både den förda politiken från

den förra regeringen och flera samhällsförändringar. Klyftorna har ökat. De

borgerliga partierna utmanar i dag den svenska modellen på flera fronter, genom att

driva t ex:

 • Nya skattesänkningar och nedskärningar
 • Fortsatt vinstjakt i välfärden
 • Politiska beslut om sänkta löner

Sverigedemokraterna har sagt sig vara beredda att ge stöd till denna osvenska

politiska linje.

När vi kommunicerar om den svenska modellen så försöker vi att:

1. Visa EMPATI

Jag ser också att…

2. Göra en ANALYS av läget

Det beror på att…

3. Uttrycka VÄRDERINGAR

Vi vill ha ett bättre och mer jämlikt Sverige – inte ännu större klyftor…

4. Peka ut FÄRDRIKTNING

Det kräver att vi utvecklar den svenska modellen, inte avvecklar den…

5. Presentera ÅTGÄRDER

Därför har vi gjort/gör vi nu…

6. Påvisa RESULTAT

Nu börjar vi därför se att…

Hur använder vi den svenska modellen?

 • Vi använder den svenska modellen för att beskriva de samhällsproblem som

vi vill göra något åt och sätta dessa i en kontext. T ex att

ungdomsarbetslösheten är förödande, man ska lära sig svenska snabbt,

kunskapsresultaten måste upp, klimatförändringarna oroar - här behöver den

svenska modellen utvecklas.

 • Vi prioriterar och använder den svenska modellen för att tala om de viktigaste

frågorna:

o jobb

o välfärd (och då främst skola) samt

o migration/integration

 • Vi talar om varför vi gör saker. Vi vill anställa fler lärare i skolan så att varje

barn lär sig mer och får en jämlik start – en del i den svenska modellen. Vi

satsar på bristyrkesutbildningar så att alla kan få ett jobb och försörja sig

själva – vilket krävs för att den svenska modellen ska fungera.

 • Vi beskriver våra förslag konkret så att människor förstår vad vi vill. Vi säger

hellre att vi ska anställa fler speciallärare, än att vi ska satsa på fler tidiga

insatser i skolan. En bra övning är att ställa frågan till sig själv när man

formulerar sig - kan jag vara ytterligare lite mer konkret?

 • Slutligen ger svenska modellen oss ytterligare riktning framåt i vilka reformer

vi behöver utveckla för att skapa ett bättre och mer jämlikt Sverige - för alla.

Några frågor som går att använda för att relatera svenska modellen till en

politisk fråga

 • Är det en del av den svenska modellen att...? Generell välfärd, starka parter på

arbetsmarknaden, aktiv ekonomisk politik...

 • Eller en förutsättning för den svenska modellen? Reglerad invandring, breda

lösningar, trygga gator...

 • Eller ett resultat av svenska modellen? Jämlikhet, jämställdhet, goda

arbetsvillkor/löner...

Hur använder vi inte den svenska modellen?

 • Vi undviker att använda svenska modellen i bemärkelsen olika regelverk som

finns i Sverige. Exempelvis talar vi inte om ”den svenska modellen för

vapenlicenser”, ”den svenska modellen för bolån”, etc. Däremot kan man

säga att en bättre fungerande bostadsmarknad är en viktig del av den svenska

modellen.

 • Vi har inte olika ”svenska modeller”. Dvs vi talar inte om den svenska

samhällsmodellen, den svenska välfärdsmodellen, den svenska

kollektivavtalsmodellen. Vi har en svensk modell och den har ett

helhetsperspektiv.

 • Vi använder inte den svenska modellen för att undvika att tala om invandring

och integration, utan det är vårt sätt att prata om dessa frågor.

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-30 21:39