Bostäder

  • Behålla Burlövs bostäder i kommunal regi och utveckla samarbetet.
  • Bygga fler bostäder i olika upplåtelseformer efter behov.
  • Utveckla Kronetorp på ett klimatsmart sätt.
  • Bygga fler hyresrätter i Åkarp.
  • Utöka våra boenden för äldre med deras inflytande.
  • Planera för ökade krav och behov inom äldreboende och LSS

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-21 14:34